YRITETÄÄN YHDESSÄ!

SARJA 1    ESI- JA ALKUOPETUS

 

Esi- ja alkuopetuksen tehtävät ovat yksin ja yhdessä toteutettavia. Tehtävät voidaan tehdä yksin, pareittain, pienryhmissä tai koko opetusryhmän kesken. Oleellista on, että kaikkien ryhmän jäsenten ideoita ja mielipiteitä kuunnellaan, ja jokainen saa osallistua tekemiseen.

 

Opettaja/ohjaaja valitsee omille oppilailleen ja omaan opetukseensa parhaiten sopivan tehtävän. Ennen aloittamista kannattaa tutustua opettajalle/ohjaajalle suunnattuun osioon ja kilpailun arviointiperusteisiin. Lapset voivat tehdä yksilötehtäviä myös vapaa-ajallaan halutessaan.

YHDESSÄ HYVÄÄ

YHDESSÄ HYVÄÄ

Tehkää hyvää yhdessä.
ARJEN AKTIIVISUUTTA

ARJEN AKTIIVISUUTTA

Lisätkää ryhmänne yritteliäisyyttä arjessa.
MUOTOILUHAASTE

MUOTOILUHAASTE

Keksikää unelmienne tuote tai palvelu.
MEIDÄN OMA KAUPUNKIMME

MEIDÄN OMA KAUPUNKIMME

Rakentakaa oma tulevaisuuden kaupunkinne.
MEISTÄ ON MIHIN VAIN!

MEISTÄ ON MIHIN VAIN!

Toteuttakaa yrittämisen teemaan liittyvä projekti.
ME VOIMME VAIKUTTAA!

ME VOIMME VAIKUTTAA!

Vaikuttakaa yhdessä tärkeänä pitämäänne asiaan.