ARJEN AKTIIVISUUTTA

LISÄÄ YRITTELIÄISYYTTÄ ARJESSA

 

Suunnitelkaa ja toteuttakaa projekti, joka lisää ryhmänne yritteliäisyyttä arjessa. Pohtikaa yhdessä tavoitteet, seuratkaa niiden toteutumista ja suunnitelkaa, miten päätätte projektin. Tekeminen voi olla pientä, mutta pitkäjänteinen työskentely tuo pienistäkin teoista suuria tuloksia. Hyödyntäkää esimerkiksi yhteistyötä kotien kanssa.

Kootkaa työskentelystänne yhteinen portfolio eli näytekansio, joka toimii kilpailutyönä. Portfoliossa kerrotaan työn etenemisestä alusta loppuun. Siihen kootaan työn toteuttamisen aikana syntyneitä tuotoksia: suunnitelmia, luonnoksia ja valmiita töitä. Vinkkejä portfolion tekoon. Esittelyn voi tehdä myös videoimalla. Lue lisää videosta kilpailutyönä.

Muistakaa laittaa työhönne nimenne, koulunne/päiväkotinne nimi sekä kilpailusarja ja tehtävän nimi (sarja 1: Arjen aktiivisuutta).