MEISTÄ ON MIHIN VAIN!

IDEOIKAA YRITTÄMISEN TEEMAAN LIITTYVÄ PROJEKTI

 

Ideoikaa ja toteuttaa yhteinen yrittämisen teemaan liittyvä projekti. Mukaan voi pyytää yhteistyökumppaneita koulun tai päiväkodin läheisyydestä tai vaikkapa vanhempia.

Kootkaa työskentelystänne portfolio eli näytekansio, joka toimii kilpailutyönä. Portfoliossa kerrotaan työn etenemisestä alusta loppuun. Siihen kootaan työn toteuttamisen aikana syntyneitä tuotoksia: suunnitelmia, luonnoksia, piirroksia ja valokuvia sekä esittely toteutuneesta projektista. Vinkkejä portfolion tekoon.

Muistakaa laittaa työhönne nimenne, päiväkotinne/koulunne nimi sekä kilpailusarja ja tehtävän nimi (Sarja 1: Meistä on mihin vain).