YRITETÄÄN YHDESSÄ!

SARJA 1    ESI- JA ALKUOPETUS

 

Kaikki esi- ja alkuopetuksen tehtävät ovat yhdessä toteutettavia. Tehtävät voidaan tehdä pareittain, pienryhmissä tai koko opetusryhmän kesken. Oleellista on, että kaikkien ryhmän jäsenten ideoita ja mielipiteitä kuunnellaan, ja jokainen saa osallistua tekemiseen.

 

Tarkoituksena on, että lastentarhan, luokanopettaja/ohjaaja valitsee omille oppilailleen ja omaan opetukseensa parhaiten sopivan tehtävän. Ennen aloittamista kannattaa tutustua lastentarhan- ja luokanpettajalle/ohjaajalle suunnattuun osioon ja kilpailun arviointiperusteisiin.

TULEVAISUUDEN SANKARITARINAT

TULEVAISUUDEN SANKARITARINAT

Suunnitelkaa ja toteuttakaa sankaritarina.
TUTKIMME JA KOKEILEMME

TUTKIMME JA KOKEILEMME

Ideoikaa keksintö mielenkiinnon kohteestanne.
VANHASTA UUTTA

VANHASTA UUTTA

Keksikää vanhalle tavaralle uusi käyttötarkoitus.
MEIDÄN OMA KAUPUNKIMME

MEIDÄN OMA KAUPUNKIMME

Rakentakaa oma tulevaisuuden kaupunkinne.
ME VOIMME VAIKUTTAA!

ME VOIMME VAIKUTTAA!

Vaikuttakaa yhdessä tärkeänä pitämäänne asiaan.