YRITETÄÄN YHDESSÄ!

SARJA 2     3.-6. LUOKAT

 

Yritetään yhdessä!  -tehtävät voidaan toteuttaa joko pareittain, pienryhmissä tai koko luokan kesken. Oleellista on, että kaikkien ryhmän jäsenten ideoita ja mielipiteitä kuunnellaan ja jokainen saa osallistua tekemiseen. Tutustukaa tehtäviin ja valitkaa niistä mieluisin vaihtoehto, jolla haluatte osallistua kilpailuun.

Halutessaan opettaja/ohjaaja voi myös valita ennakolta omaan opetukseensa ja omille oppilailleen parhaiten sopivan tehtävän.

 

Ennen aloittamista kannattaa tutustua Yritys Hyvä -kilpailun arviointiperusteisiin.

Opettajat ja ohjaajat voivat lisäksi tutustua opettajalle/ohjaajalle suunnattuun osioon, jossa kerrotaan Yritys Hyvän soveltumisesta perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin.

MUOTOILUHAASTE

MUOTOILUHAASTE

Kehittäkää uusi tuote tai palvelu.
POPUP-KOULU

POPUP-KOULU

Järjestäkää toisilta oppimisen festari, PopUp-koulu.
YHDESSÄ HYVÄÄ

YHDESSÄ HYVÄÄ

Tehkää hyväntekeväisyystempaus.
LUOKKARETKELLE

LUOKKARETKELLE

Tehkää suunnitelma rahan keräämiseksi luokkaretkeä varten.
MEIDÄN OMA KAUPUNKIMME

MEIDÄN OMA KAUPUNKIMME

Rakentakaa oma tulevaisuuden kaupunkinne.
YRITTÄMISEN SÄVELET

YRITTÄMISEN SÄVELET

Tehkää oma musavideo tai radiomainos.
MEISTÄ ON MIHIN VAIN!

MEISTÄ ON MIHIN VAIN!

Tehkää yrittämiseen teemaan liittyvä projekti.
ME VOIMME VAIKUTTAA!

ME VOIMME VAIKUTTAA!

Vaikuttakaa tärkeänä pitämäänne asiaan.