LUOKKARETKELLE

SUUNNITELKAA, MITEN KERÄÄTTE RAHAA LUOKKARETKEÄNNE VARTEN

 

Yhteistyöllä on mahdollista saada aikaan monenlaisia asioita. Ideoikaa yhdessä, miten keräisitte rahaa luokkaretkeä varten.

Kuvitelkaa, että luokkanne suunnittelee luokkaretkeä. Miten saisitte kerättyä tarpeeksi rahaa tulevaa matkaanne varten? Miettikää, minkälainen rahojenhankintakampanja luokkanne kannattaisi järjestää: järjestäisittekö myyjäiset vai perustaisitteko koirienulkoiluttamispiirin, tekisittekö oman lehden tai reseptikirjan vai panisitteko pystyyn ohjelmallisen illanvieton? Vai keksittekö vielä jotain paljon hurjempaa?

Mitä kaikkea kampanjan suunnitteluun ja toteuttamiseen tarvitaan ja kuka luokallasi olisi paras toteuttamaan eri osuuksia? Kirjoittakaa kampanjasuunnitelma. Keksikää oma otsikko.

Kootkaa projektistanne portfolio eli näytekansio, joka toimii kilpailutyönä. Portfoliossa kerrotaan työn etenemisestä alusta loppuun. Siihen kootaan työn toteuttamisen aikana syntyneitä tuotoksia: suunnitelmia, luonnoksia ja valmiita töitä. Vinkkejä portfolion tekoon.

Muistakaa laittaa työhönne nimenne, koulunne nimi sekä kilpailusarja ja tehtävän nimi (Sarja 2: Luokkaretkelle).