POPUP-KOULU

JÄRJESTÄKÄÄ YHDESSÄ POPUP-KOULU

 

Teillä kaikilla on erilaisia taitoja ja kiinnostuksen kohteita. Voisitteko opettaa niitä toisillenne tai muiden luokkien oppilaille? Olisiko muilla luokilla sellaisia osaajia, joiden taidoista olette itse kiinnostuneita? Kuka osaa räpätä, kokata tai virkata? Onko jollain tietoa kanin hoidosta, koodaamisesta tai tanssimisesta?

Järjestäkää PopUp-koulu. PopUp-koulussa luokkanne tai koulunne täyttyy yhden päivän ajan työpajoista, joissa ohjaajina toimivat oppilaat itse yksin tai ryhmissä. Muut oppilaat saavat valita työpajoista kiinnostavimmat ja osallistua niihin. Hakekaa inspiraatiota Arabian peruskoulun PopUp-koulupäivistä.

Koostakaa PopUp-koulustanne portfolio eli näytekansio, joka toimii kilpailutyönä. Portfoliossa kerrotaan työn etenemisestä alusta loppuun. Siihen kootaan työn toteuttamisen aikana syntyneitä tuotoksia: suunnitelmia, luonnoksia, valokuvia, haastatteluja ohjaajilta, osallistujilta, opettajilta tms. Vinkkejä portfolion tekoon.

Muistakaa laittaa työhönne nimenne, koulunne nimi sekä kilpailusarja ja tehtävän nimi (sarja 2: PopUp-koulu).

 

VINKKEJÄ TEKEMISEEN

Ennen PopUp-koulun suunnittelua ja toteuttamista lukekaa artikkeli Tulisukarapu tuli tutuksi ja vierailkaa PopUp-koulu -sivustolla, jota voi käyttää työkaluna oppimisfestivaalien toteuttamisessa. Voitte myös katsoa videon PopUp-koulu: oppilaat.

Sopivan työpajan ideoinnissa kannattaa huomioida ainakin seuraavat seikat:

  • Työpajan nimi: vetävä, hauska, sisällöstä kertova...
  • Mitä työpajassa tehdään? Esitelläänkö työpajassa jotain muille vai pääsevätkö osallistujat myös tekemään ja kokeilemaan itse?
  • Kuinka monta oppilasta työpajaan voi osallistua kerrallaan?
  • Toteutatko työpajan itsenäisesti vai yhdessä parin kanssa tai pienryhmässä?
  • Mitä tarvikkeita työpajan pitämiseen tarvitaan?
  • Vaatiiko työpaja tilalta vaatimuksia eli tuleeko toimintaa varten olla esim. ulkona koulun pihalla?
  • Miten mahdollisesti esittelen ja mainostan työpajaa osallistujille?

Opettaja voi myös tutustua aiheen pohjalta Yks, kaks toimimaan! –materiaaliin, joka on tarkoitettu 4. –6.-luokkalaisille yhteiskunnallisten teemojen opettamiseen. Teema Yhteinen hyvinvointi sisältää  Pop-up -työpajat -tehtäväpaketin, joka tarjoaa ideoita, kuinka oppimisfestivaali ja sen työpajat on mahdollista toteuttaa osana opetusta.