TULEVAISUUDEN TYÖPAIKKAILMOITUS

KEKSI TULEVAISUUDEN TYÖPAIKKAILMOITUS

(Oppitunti: Mitä on työ ja miten sitä haetaan?)

Yksilötyö

Maailma muuttuu kovaa vauhtia ja samalla myös työpaikat ja ammatit muuttuvat. Tässä tehtävässä pääset ideoimaan, minkälaisia ammatteja tulevaisuudessa voi olla ja minkälaisia taitoja tulevaisuuden ammateissa tarvitaan. Tehtävänäsi on kirjoittaa 2060-luvun työpaikkailmoitus, jonka avulla työnhakijat voivat hakea keksimääsi työtehtävään.

Pohdi työpaikkailmoitusta varten seuraavia kysymyksiä:

  • Minkälaiseen työtehtävään 2060-luvulla haetaan työntekijöitä? Miksi ammattia kutsutaan?
  • Minkä niminen yritys tai työnantaja hakee työntekijöitä?
  • Mitä työtehtäviä ammattiin kuuluu?
  • Minkälainen koulutus työnhakijalla tulisi olla?
  • Minkälaisia taitoja työntekijältä vaaditaan?
  • Minkälainen luonne työntekijällä olisi hyvä olla?
  • Missä ja kenen kanssa työtä tehdään?
  • Mitä asiakirjoja työnhakijan tulisi toimittaa?

Kirjoita työpaikkailmoitus paperille tai tee se digitaalisesti. Voit lisätä työpaikkailmoitukseen myös kuvia, videon tai vaikkapa koristella työpaikkailmoituksen sopivalla tavalla.

Jos teet työn ryhmätyönä, kirjoita työn etenemisvaiheista portfolio.

Kirjoita työhön oma nimesi ja koulusi nimi sekä sarja ja tehtävä (Sarja 2, Yrityskylä: Tulevaisuuden työpaikkailmoitus).