SARJA 2

3.-6.luokat

17.09.2018

JO ON MARKKINAT!

Kehittäkää tuotteita tai palveluja myytäväksi.

Uutinen Yritetään yhdessä!

17.09.2018

JO ON MARKKINAT!

Kehittäkää tuotteita tai palveluja myytäväksi.

Uutinen Yritetään yhdessä!

05.09.2018

YSTÄVYYDEN ETSIVÄTOIMISTO

Kehittäkää menetelmä tai kampanja yksinäisyyden ehkäisemiseksi.

Uutinen Yritetään yhdessä!

05.09.2018

LAPSI MUKAAN TÖIHIN

Toteuttakaa projekti, jossa tutustutte läheisten aikuisten töihin.

Uutinen Yritetään yhdessä!

05.09.2018

SATUHAHMO YRITTÄMÄSSÄ

Kirjoita tai piirrä mieleisestäsi satuhahmosta yrittäjänä.

Uutinen Minä yritän!

05.09.2018

JO ON MARKKINAT!

Kehitä tuotteita tai palveluita myytäväksi sesonkiaikaan.

Uutinen Minä yritän!

05.09.2018

LAPSI MUKAAN TÖIHIN

Tutustukaa läheisten aikuisten töihin.

Uutinen Yritetään yhdessä!

05.09.2018

YHDESSÄ HYVÄÄ

Tehkää hyvää yhdessä.

Uutinen Yritetään yhdessä!

05.09.2018

MEIDÄN OMA KAUPUNKIMME

Rakentakaa oma tulevaisuuden kaupunkinne.

Uutinen Yritetään yhdessä!

05.09.2018

PELIN HENKI

Suunnitelkaa peli tai leikki.

Uutinen Yritetään yhdessä!