YHTEISÖSSÄ ON VOIMAA

YHTEISÖSSÄ ON VOIMAA

 

(Oppitunti: Minä osana yhteisöä)

Parityö

Jokainen meistä kuuluu moneen erilaiseen yhteisöön, kuten esimerkiksi koululuokkaan, harrastusporukkaan tai työyhteisöön. Tehtävänänne on tutustua kahteen tai useampaan työyhteisöön ja vertailla niitä keskenään. Työyhteisöllä tarkoitetaan samassa työpaikassa työskentelevää porukkaa.

1) Päättäkää, mihin työyhteisöihin tutustutte. Voitte valita työyhteisöt esimerkiksi läheltä kotipaikkaanne.

2) Haastatelkaa tehtävää varten vähintään yhtä työyhteisöön kuuluvaa ihmistä. Haastatelkaa esimerkiksi omia vanhempia, naapuria tai vaikkapa lähikaupan myyjää ja tiedustelkaa heidän työyhteisöistään!

3) Miettikää, mitä haluatte saada selville valitsemistanne työyhteisöistä. Voitte esimerkiksi kysyä, minkälaisia tehtäviä ja vastuita eri ihmisillä on työpaikalla tai minkälaisia sääntöjä ja käytäntöjä yhteisöissä noudatetaan. Mitä muuta haluaisitte tietää ja kertoa työyhteisöistä?

Kirjoittakaa havainnoistanne ja haastatteluista uutinen tai toteuttakaa tehtävä videona. Muistakaa vertailla työyhteisöjä keskenään. Uutisen voi tehdä paperijulkaisuna tai digijulkaisuna sähköisessä muodossa. Videon enimmäispituus on enintään 10 minuuttia.

Muistakaa antaa haastattelulle tai reportaasille otsikko ja kirjoitakaa työhön omat nimenne ja koulunne nimi sekä kilpailutehtävän nimi (Sarja 2, Yrityskylä: Yhteisössä on voimaa).