PERHEYRITTÄJYYS SUONISSA?

KIRJOITA KASVUSTA PERHEESSÄ, JOLLA ON PERHEYRITYS

 

Pohdi, millaista olisi kasvaa perheyrittäjän lapsena. Perheyrityksessä perhe, liiketoiminta ja omistaminen ovat kytköksissä toisiinsa, kuten esimerkiksi maanviljelijöillä, eläintilallisilla tai vaikkapa leipomon omistajilla. Miten perheyrittäjyys näkyy perheen arjessa? Miten se voi vaikuttaa perheen lasten ja nuorten suhtautumiseen yrittäjyyteen tai työn tekemiseen? Mitä hyvää tai millaisia haasteita perheyrittäjyys antaa lapsen tai nuoren näkökulmasta? Kirjoitus voi tukeutua omaan kokemukseesi perheyrittäjän lapsena tai se voi olla mielikuvituksen tuote.

Voit kirjoittaa kertomuksen tai kirjeen. Jos kirjoitat kirjeen, osoita selkeästi, kenelle kertoja sen kirjoittaa. Keksi oma otsikko.

Muista laittaa työhösi oma nimesi, koulusi nimi sekä kilpailusarja ja tehtävän nimi (Sarja 3: Perheyrittäjyys suonissa?).

 

VINKKEJÄ TEKEMISEEN

Voit inspiroitua alla olevista artikkeleista ennen kirjoittamisen alkua: