HYVÄÄ TEKEMÄSSÄ

KIRJOITA HYVÄNTEKEVÄISYYSHANKKEESTA

 

Etsi ja tutki tietoa jonkun yksittäisen henkilön tai henkilöiden aktivoimasta hyväntekeväisyyshankeesta ja sen tekemistä hyväntekeväisyystempauksista. Voit tutustua esimerkiksi Autolla Nepaliin tai Brother Christmas -hankkeisiin ja etsiä muita hyväntekeväisyystempauksia.

Valitse a- tai b-vaihtoehto:

a) Kirjoita teksti, jossa esittelet ja pohdit valitsemasi hyväntekeväisyyshanketta. Kirjoita myös hankkeen sinussa herättämistä ajatuksista. Keksi otsikko itse.

b) Kehittele oma hyväntekeväisyyshankkeesi, jonka avulla tuotat hyvää muille ihmisille. Esittele ideaa ja toimintaa sekä hyväntekeväisyyden kohdetta. Keksi otsikko itse tai ota otsikoksi Hyvää tekemässä.

Muista laittaa työhösi oma nimesi, koulusi nimi sekä kilpailusarja ja tehtävän nimi (Sarja 3, yksilötyö: Hyvää tekemässä).