YHDESSÄ HYVÄÄ

TOTEUTTAKAA HYVÄN JAKAMISEEN LIITTYVÄ PROJEKTI

 

Yhteistyöllä on mahdollista saada aikaan monenlaisia projekteja. Ideoikaa ja toteuttakaa yhteinen projekti, joka tuottaa hyvää toisille, ja jossa yhdistyvät ryhmänne jäsenten erilaiset osaamiset yhdeksi kokonaisuudeksi.

Tutustukaa erilaisiin hyväntekeväisyysprojekteihin, kuten Autolla NepaliinBrother Christmas ja muihin yksittäisten henkilöiden ideoimiin hankkeisiin. Ideoikaa ja toteuttakaa hyvän jakamiseen liittyvä oma tempaus.

Kootkaa projektistanne portfolio eli näytekansio, joka toimii kilpailutyönä. Portfoliossa  kerrotaan työn etenemisestä alusta loppuun. Siihen kootaan työn toteuttamisen aikana syntyneitä tuotoksia: suunnitelmia, luonnoksia ja valmiita töitä. Vinkkejä portfolion tekoon.

Muistakaa laittaa työhönne nimenne, koulunne nimi sekä kilpailusarja ja tehtävän nimi (sarja 3, ryhmätyö: Yhdessä hyvää).