BISNESIDEA

TEHKÄÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMA

Tehkää liiketoimintasuunnitelma yritykselle. Liiketoimintasuunnitelman voi tehdä yritykselle, jonka tarkoituksena on rakentaa kestävää tulevaisuutta. Liiketoimintasuunnnitelman voi tehdä myös muun alan yritykselle.

Koostakaa työstänne portfolio eli näytekansio, joka toimii kilpailutyönä. Portfoliossa kerrotaan työn etenemisestä alusta loppuun. Siihen kootaan työn toteuttamisen aikana syntyneitä tuotoksia: suunnitelmia, toteuttamista ja valmiita töitä.  Vinkkejä portfolion tekoon.

Muistakaa laittaa työhönne nimenne, koulunne nimi sekä kilpailusarja ja tehtävän nimi (sarja 3, ryhmätyö: BisnesIDEA).