VERKOSTOITUNUT TUOTANTO

TUTKI GLOBALISAATIOTA


(Oppitunti: Menesty maailmalla)

Yksilötyö tai parityö

Tehtäväsi on tutkia globalisaatiota piirroksen avulla. Valitse haluamasi arkipäiväinen tuote (esimerkiksi vaate, kulkuväline, ruoka-aine tms.) ja perehdy tuotteeseen huolellisesti. Piirrä tuotteelle tarina ja laadi sen tueksi lyhyt kirjoitus, jonka avulla havainnollistat kuvaa. Kerro kuvassa ja kirjoituksessa tuotteen valmistusprosessista ja matkasta Suomeen. Voit pohtia esimerkiksi seuraavia asioita:

  • Mistä tuote on hankittu, missä ja kuka sen on valmistanut?
  • Miksi tuote on valmistettu ja kenelle?
  • Miksi tuote on päätynyt Suomen markkinoille ja sinulle?

Kuvan voi toteuttaa sähköisenä tai paperiversiona. Kuvaan liittyvän kirjoituksen pituus on noin 250 sanaa.

Muista laittaa työhösi oma nimesi, koulusi nimi sekä kilpailusarja ja tehtävän nimi (Sarja 3: Verkostoitunut tuotanto).