MENSTYMISEN AVAIMET

LAADI YRITYKSELLE KANSAINVÄLISTYMISSUUNNITELMA


(Oppitunti: Tunne vahvuutesi)

Yksilötyö tai parityö

Tässä tehtävässä pääset ideoimaan avaimia yrityksen kansainväliseen menestymiseen. Valitse jokin vain Suomessa toimiva pieni yritys. Kuvittele, että yritys pyrkii laajentamaan toimintaansa kansainvälisille markkinoille. Valitse kaksi ulkomaata, johon yritys laajentaa liiketoimintaansa.

Pohdi seuraavia kysymyksiä:

  • Millä alalla yritys toimii ja mitä se tekee Suomessa?
  • Miten yrityksen pitäisi muuttaa toimintaansa pärjätäkseen valitsemissasi maissa?
  • Muuttuisivatko yrityksen tekemät tuotteet tai palvelut jollakin tavalla?
  • Miten tuotteita markkinoitaisiin kuluttajille ja mitä asioita yrityksen kannattaisi tuoda esiin valitsemiesi maiden kansalaisille?

Laadi yritykselle kansainvälistymissuunnitelma, jossa pohdit ylläolevia kysymyksiä. Kansainvälistymissuunnitelma voi olla esimerkiksi raportti tai esitys yrityksen toiminnasta.

Ideoi ja tee kansainvälistymissuunnitelman liitteeksi myös kaksi mainosta, joiden avulla yrityksen toimintaa mainostettaisiin uusissa kohdemaissa. Miten mainoksista saisi houkuttelevia ja mikä kuluttajia kiinnostaa?

Voit toteuttaa suunnitelman ja mainokset paperiversiona tai digitaalisessa muodossa, esimerkiksi kuvankäsittelyohjelmalla tai videona. Muista kirjoittaa kansainvälistymissuunnitelmaan ja mainoksiin oma nimesi ja koulusi nimi sekä tehtävä: Sarja 3, Menestymisen avaimet.