BISNESIDEASTA PITCHAUKSEEN

TEHKÄÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMA TAI PITCHATKAA IDEAANNE

 

Valitkaa vaihtoehto a-, b- tai c.

a) Tehkää liiketoimintasuunnitelma yritykselle. Liiketoimintasuunnitelman voi tehdä yritykselle, jonka tarkoituksena on rakentaa kestävää tulevaisuutta. Liiketoiminta-suunnnitelman voi tehdä myös muun alan yritykselle.

b) Pitchatkaa tuotetta, palvelua tai liikeideaanne! Tehkää tiivis ja myyvä (max 5 min) videoesitys tuotteen, palvelun tai liikeidean pääkohdista. Esityksen ideana on vakuuttaa mahdolliset sijoittajat sijoittamaan ideaanne.

Koostakaa työstänne portfolio eli näytekansio, joka toimii kilpailutyönä. Portfoliossa kerrotaan työn etenemisestä alusta loppuun. Siihen kootaan työn toteuttamisen aikana syntyneitä tuotoksia: suunnitelmia, toteuttamista ja valmiita töitä.  Vinkkejä portfolion tekoon.

Ääni- ja videotallenteiden suositeltu yhteispituus on enintään 10 minuuttia. Muistakaa laittaa työhönne nimenne, koulunne nimi sekä kilpailusarja ja tehtävän nimi (sarja 4, ryhmätyö: Bisnesideasta pitchaukseen).