YRITTÄJYYSMOKKI

SUUNNITELKAA TYÖELÄMÄÄN TAI YRITTÄJYYTEEN LIITTYVÄ MONIALAINEN OPPIMISKOKONAISUUS

 

Suunnitelkaa työelämään ja yrittäjyyteen liittyvä monialainen oppimiskokonaisuus. Pohtikaa ensin, mikä on monialainen oppimiskokonaisuus, mille asteelle tai ikäryhmälle sen haluatte suunnitella ja mitä yhteistyökumppaneita tai verkostoja voisitte hyödyntää kokonaisuudessanne. Lisäksi miettikää, mitkä ovat oppimiskokonaisuuden tavoitteet ja miten niiden toteutumista arvioidaan osallistavasti. Kannattaa hyödyntää myös koulun yhteistyökumppaneita, mahdollisesti myös oppilaiden vanhempia ja lähialueen yrityksiä oppimiskokonaisuudessanne.

Kootkaa projektistanne portfolio eli näytekansio, joka toimii kilpailutyönä. Portfoliossa kerrotaan työn etenemisestä alusta loppuun. Siihen kootaan työn toteuttamisen aikana syntyneitä tuotoksia: suunnitelmia, luonnoksia ja valmiita töitä. Vinkkejä portfolion tekoon.

Muistakaa laittaa työhönne nimenne, oppilaitoksenne nimi sekä kilpailusarja ja tehtävän nimi (Sarja O: Yrittäjyysmokki).