ARVIOINTI JA PALKINNOT

KILPAILUTÖIDEN ARVIOINTI

 

Kaikki kilpailuun lähetetyt työt arvioidaan sarjoittain esiraadeissa, jonka jälkeen esiraatien valitsemat työt siirtyvät kilpailulautakunnan arvioitavaksi. Kilpailuun toivotaan mahdollisimman monenlaisia tuotoksia.


YKSILÖTÖIDEN ARVIOINNISSA KIINNITETÄÄN HUOMIOTA SEURAAVIIN ASIOIHIN:

 1. Ajattelun rohkeus ja innovatiivisuus
 2. Oma pohdinta ja asioiden perustelu
 3. Uudet näkökulmat
 4. Oppijalähtöisyys (opettaja/ohjaaja mahdollistaa ja toimii taustalla)
 5. Mielenkiintoiset esitystavat
 6. Valitun aiheen tarkastelu ja käsittely tekijän omaan kokemusmaailmaan sijoitettuna
 7. Kielelliset ansiot

 

RYHMÄTÖIDEN ARVIOINNISSA KIINNITETÄÄN HUOMIOTA SEURAAVIIN ASIOIHIN:

 1. Ajattelun rohkeus ja innovatiivisuus
 2. Oma pohdinta ja asioiden perustelu
 3. Uudet näkökulmat
 4. Oppijalähtöisyys (opettaja/ohjaaja mahdollistaa ja toimii taustalla)
 5. Mielenkiintoiset esitystavat
 6. Portfolion kattavuus ja monipuolisuus (projektin eri vaiheiden toteutuksen esittely ja arviointi)
 7. Ryhmän jäsenten erilaisen osaamisen hyödyntäminen ja yhteistyö
 8. Itsearviointi eli oman oppimisen ja kehityksen arviointi, yhteistyön ja lopputuloksen arviointi

PALKINNOT

 

Kaikki osallistujat opettajineen/ohjaajineen saavat tuotelahjan. Parhaimmat työt palkitaan 100-1000 € rahapalkinnoin!