ME VOIMME VAIKUTTAA!

VAIKUTTAKAA TÄRKEÄNÄ PITÄMÄÄNNE ASIAAN

Vaikuttaminen tarkoittaa yksinkertaisimmillaan sitä, että on mahdollisuus osallistua yhteiseen päätöksentekoon ja erilaiset mielipiteet huomioidaan. Jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus tulla kuulluksi ja osallistua omaan elämäänsä vaikuttaviin asioihin. Pohtikaa yhdessä, mihin haluaisitte vaikuttaa ja ryhtykää toimintaan.

Voitte itse valita vapaasti vaikuttamiskohteen lisäksi tavan, jolla haluatte osallistua ja saada mahdollista muutosta aikaan.

Kootkaa vaikuttamisestanne portfolio eli näytekansio, joka toimii kilpailutyönä. Portfoliossa kerrotaan työn etenemisestä alusta loppuun. Siihen kootaan työn toteuttamisen aikana syntyneitä tuotoksia: suunnitelmia, luonnoksia ja valmiita töitä. Vinkkejä portfolion tekoon.

Tarkemmat tehtävänannot kilpailusarjojen (1-4) alla.