YRITETÄÄN YHDESSÄ!

SARJA 1    ESI- JA ALKUOPETUS

Esi- ja alkuopetuksen tehtävät ovat yksin ja yhdessä toteutettavia. Tehtävät voidaan tehdä yksin, pareittain, pienryhmissä tai koko opetusryhmän kesken. Oleellista on, että kaikkien ryhmän jäsenten ideoita ja mielipiteitä kuunnellaan, ja jokainen saa osallistua tekemiseen.

Opettaja/ohjaaja valitsee omille oppilailleen ja omaan opetukseensa parhaiten sopivan tehtävän. Ennen aloittamista kannattaa tutustua opettajalle/ohjaajalle suunnattuun osioon ja kilpailun arviointiperusteisiin. Lapset voivat tehdä yksilötehtäviä myös vapaa-ajallaan halutessaan.

JO ON MARKKINAT!

JO ON MARKKINAT!

Kehittäkää tuotteita tai palveluja myytäväksi.
MUOTOILUHAASTE

MUOTOILUHAASTE

Keksikää unelmienne tuote tai palvelu.
YHDESSÄ HYVÄÄ

YHDESSÄ HYVÄÄ

Tehkää hyvää yhdessä.
PELIN HENKI

PELIN HENKI

Suunnitelkaa peli tai leikki.
YSTÄVYYDEN ETSIVÄTOIMISTO

YSTÄVYYDEN ETSIVÄTOIMISTO

Kehitelkää menetelmä tai kampanja yksinäisyyden ehkäisemiseksi.
LAPSI MUKAAN TÖIHIN

LAPSI MUKAAN TÖIHIN

Tutustukaa läheisten aikuisten töihin.
MEIDÄN OMA KAUPUNKIMME

MEIDÄN OMA KAUPUNKIMME

Rakentakaa oma tulevaisuuden kaupunkinne.
MEISTÄ ON MIHIN VAIN!

MEISTÄ ON MIHIN VAIN!

Toteuttakaa yrittämisen teemaan liittyvä projekti.
ME VOIMME VAIKUTTAA!

ME VOIMME VAIKUTTAA!

Vaikuttakaa yhdessä tärkeänä pitämäänne asiaan.