ME VOIMME VAIKUTTAA!

VAIKUTTAKAA YHDESSÄ TÄRKEÄNÄ PITÄMÄÄNNE ASIAAN

Vaikuttaminen tarkoittaa yksinkertaisimmillaan sitä, että on mahdollisuus osallistua yhteiseen päätöksentekoon ja erilaiset mielipiteet huomioidaan. Jokaisella lapsella on oikeus tulla kuulluksi ja osallistua omaan elämäänsä vaikuttaviin asioihin. Pohtikaa yhdessä lasten kanssa, mihin he haluaisivat vaikuttaa ja ryhtykää toimintaan.

Mikä on lasten mielestä epäkohta heidän lähiympäristössään? Vaikuttamisen kohde voi olla esimerkiksi päiväkodin tai koulun pihan tekeminen viihtyisämmäksi tai yhteinen retkipäivä. Voitte myös vaikuttaa jonkun epäkohdan korjaamiseen opetustiloissa tai päiväkodin/koulun lähiympäristössä. Voitte itse valita vapaasti vaikuttamiskohteen lisäksi tavan, jolla haluatte osallistua ja saada mahdollista muutosta aikaan.

Kootkaa vaikuttamisestanne portfolio eli näytekansio, joka toimii kilpailutyönä. Portfoliossa kerrotaan työn etenemisestä alusta loppuun. Siihen kootaan työn toteuttamisen aikana syntyneitä tuotoksia: suunnitelmia, luonnoksia ja valmiita töitä. Vinkkejä portfolion tekoon. Esittelyn voi tehdä myös videoimalla. Lue lisää videosta kilpailutyönä.

Muistakaa laittaa työhönne nimenne, koulunne nimi sekä kilpailusarja ja tehtävän nimi (sarja 1, ryhmätyö: Me voimme vaikuttaa).

VINKKEJÄ TEKEMISEEN

Tutustukaa Ketunpesän päiväkodin eskareiden palkittuun työhön Oman metsän kunnostusprojekti

Ajatuksia ja ideoita vaikuttamisesta ja sen toteuttamisesta osana opetusta on esitelty Yks, kaks toimimaan! -materiaalin Vaikuttaminen -teeman tehtäväpaketeissa. Materiaali on tarkoitettu ensisijaisesti 4.–6. -luokkalaisille, siitä voi kuitenkin saada virikkeitä myös nuoremmille lapsille suunnattuun toimintaan. Erityisesti tehtäväpakettien ensimmäisen askeleen tehtäviä eli omassa luokassa toteutettavia tehtäviä voi soveltaa vastaaman opetusryhmän jäsenten taitotasoa.

Tutustua voi myös Maailmapaja – Kerhonohjaajan opas lapsen oikeuksista -oppaaseen ja Oma oppilaskunta -sivustoon.

Jos vaikuttamiseen osallistuvat lapset eivät osaa vielä kirjoittaa itsenäisesti tekstejä, niin opettaja/ohjaaja voi esimerkiksi saduttamalla kirjoittaa heidän ajatuksia ja näkemyksiä projektin etenemisestä ja onnistumisesta. Lisäksi lapset voivat ilmaista itseään erilaisilla miellekartoilla, piirustuksilla ja ottamalla valokuvia.