YHDESSÄ HYVÄÄ

TOTEUTTAKAA HYVÄN JAKAMISEEN LIITTYVÄ PROJEKTI

Yhteistyöllä on mahdollista saada aikaan monenlaisia projekteja. Ideoikaa ja toteuttakaa yhteinen projekti, joka tuottaa hyvää toisille. Pienistäkin teoista voi syntyä paljon hyvää.

Kenelle haluaisitte tehdä hyvää? Tekisittekö hyväntekeväisyystempauksen päiväkodissanne/koulussanne toiselle ryhmälle tai ulkopuolelle esimerkiksi vanhemmille? Mitä osaisitte tehdä? Pyydättekö mukaan yhteistyöhön vanhempia tai yhteistyökumppaneita?

Ideoikaa ja toteuttakaa hyvän jakamiseen liittyvä oma tempaus. Kootkaa projektistanne portfolio eli näytekansio, joka toimii kilpailutyönä. Portfoliossa kerrotaan työn etenemisestä alusta loppuun. Siihen kootaan työn toteuttamisen aikana syntyneitä tuotoksia: suunnitelmia, luonnoksia ja valmiita töitä. Valmistelkaa projektillenne myös budjettisuunnitelma. Vinkkejä portfolion tekoon. Esittelyn voi tehdä myös videoimalla. Lue lisää videosta kilpailutyönä.

Muistakaa laittaa työhönne nimenne, koulunne nimi sekä kilpailusarja ja tehtävän nimi (sarja 1, ryhmätyö: Yhdessä hyvää).