YSTÄVYYDEN ETSIVÄTOIMISTO

KEHITTÄKÄÄ MENETELMÄ TAI KAMPANJA YKSINÄISYYDEN EHKÄISEMISEKSI.

Kehittäkää jokin arjessa toimiva ratkaisu, niin ettei kenenkään yhteisössänne tarvitsisi kokea yksinäisyyttä. Aloittakaa pohtimalla, mitä ystävyys ja toisten auttaminen merkitsevät. Voitte pohtia, millaisia ystävällisiä tekoja olette tehneet toisillenne ja miltä se tuntui. Miltä tuntuu, jos ei olekaan kavereita? Miten kaikki voisivat ottaa toisensa paremmin huomioon? Suunnitelkaa jonkin menetelmä yksinäisyyden ehkäisemiseksi tai rakentakaa kampanja, jota markkinoitte omassa yhteisössänne.

Kootkaa työskentelystänne ja tuotteestanne yhteinen portfolio eli näytekansio, joka toimii kilpailutyönä. Portfoliossa kerrotaan työn etenemisestä alusta loppuun. Siihen kootaan työn toteuttamisen aikana syntyneitä tuotoksia: suunnitelmia, luonnoksia ja valmiita töitä. Vinkkejä portfolion tekoon. Esittelyn voi tehdä myös videoimalla. Lue lisää videosta kilpailutyönä. Muistakaa laittaa työhönne nimenne, koulunne nimi sekä kilpailusarja ja tehtävän nimi (sarja 1, ryhmätyö: Ystävyyden etsivätoimisto).