UNELMAKARTTA

SUUNNITTELE JA TOTEUTA UNELMAKARTTA

Suunnittele ja toteuta kartta, jossa hahmotat tavoitteita kohti unelmaasi. Aloita pohtimalla omia vahvuuksiasi ja mitä taitoja haluaisit oppia. Mitä tavoitteita sinulla on tulevaisuudelle ja millaista yritteliäisyyttä vaatisi, jotta saavutat tavoitteesi? Pohdi, mitä mitä on yrittäminen ja rohkeus yrittää omassa elämäntilanteessasi. Kun olet hahmottanut kaikki unelmaasi liittyvät osa-alueet, rakenna itseäsi inspiroiva, visuaalinen ja sanallinen unelmakartta. Unelmakartta voi kuvata esimerkiksi polkua erilaisine välitavoitteineen kohti unelmaasi tai joukkoa ominaisuuksia ja tekoja, joita sinulta vaaditaan unelman toteutumiseksi.

Tee unelmakartan lisäksi lyhyt, 1-2 sivun pituinen, tiivistelmä, jossa kerrot valmiista teoksestasi. Tiivistelmän apukysymyksinä voit käyttää:

  • Mikä on unelmakartan nimi?
  • Miten työn toteuttaminen sujui? Oliko mutkia matkassa vai menikö kaikki helposti?
  • Miksi valitsit käyttämäsi kuvat tai muodot ja mitä haluat niillä kertoa yrittämisestä ja rohkeudesta?

Kilpailutyö koostuu kahdesta osasta: unelmakartasta ja siitä kertovasta tekstistä. Muista laittaa molempiin osiin nimesi, koulusi nimi sekä kilpailusarja ja tehtävän nimi (sarja 2, yksilötyö: Unelmakartta).

VINKKEJÄ TEKEMISEEN

Voit käyttää unelmakartan tekoon esimerkiksi valokuvia, lehtileikkeitä, piirustuksia ja maalauksia tai muita askartelumateriaaleja. Voit keskittyä halutessasi vain yhteen itsellesi parhaiten sopivaan tekniikkaan, kuten valokuvien ottamiseen kännykälläsi ja koostaa niistä yhtenäisen kuvakollaasin. Jos käytät muiden tekemiä kuvia, muista hyvät lähdekäytännöt. Voit toteuttaa unelmakartan joko paperisena tai sähköisenä. Sähköisen unelmakartan toteuttamiseen voit käyttää halutessasi apuna esimerkiksi jotain seuraavista sovelluksista: PicMonkeyFotor tai PhotoCollage.