YRITETÄÄN YHDESSÄ!

SARJA 2     3.-6. LUOKAT

 

Yritetään yhdessä!  -tehtävät voidaan toteuttaa joko pareittain, pienryhmissä tai koko luokan kesken. Oleellista on, että kaikkien ryhmän jäsenten ideoita ja mielipiteitä kuunnellaan ja jokainen saa osallistua tekemiseen. Tutustukaa tehtäviin ja valitkaa niistä mieluisin vaihtoehto, jolla haluatte osallistua kilpailuun.

Halutessaan opettaja/ohjaaja voi myös valita ennakolta omaan opetukseensa ja omille oppilailleen parhaiten sopivan tehtävän.

 

Ennen aloittamista kannattaa tutustua Yritys Hyvä -kilpailun arviointiperusteisiin.

Opettajat ja ohjaajat voivat lisäksi tutustua opettajalle/ohjaajalle suunnattuun osioon, jossa kerrotaan Yritys Hyvän soveltumisesta perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin.

JO ON MARKKINAT!

JO ON MARKKINAT!

Kehittäkää tuotteita tai palveluja myytäväksi.
YSTÄVYYDEN ETSIVÄTOIMISTO

YSTÄVYYDEN ETSIVÄTOIMISTO

Kehittäkää menetelmä tai kampanja yksinäisyyden ehkäisemiseksi.
YRITTÄMISEN SÄVELET

YRITTÄMISEN SÄVELET

Säveltäkää kappale ja tehkää musavideo.
LAPSI MUKAAN TÖIHIN

LAPSI MUKAAN TÖIHIN

Toteuttakaa projekti, jossa tutustutte läheisten aikuisten töihin.
PELIN HENKI

PELIN HENKI

Suunnitelkaa peli tai leikki.
MUOTOILUHAASTE

MUOTOILUHAASTE

Kehittäkää uusi tuote tai palvelu.
POPUP-KOULU

POPUP-KOULU

Järjestäkää toisilta oppimisen festari, PopUp-koulu.
YHDESSÄ HYVÄÄ

YHDESSÄ HYVÄÄ

Tehkää hyväntekeväisyystempaus.
ME VOIMME VAIKUTTAA!

ME VOIMME VAIKUTTAA!

Vaikuttakaa tärkeänä pitämäänne asiaan.
TULEVAISUUDEN KAUPUNKI

TULEVAISUUDEN KAUPUNKI

Rakentakaa oma tulevaisuuden kaupunkinne.
MEISTÄ ON MIHIN VAIN!

MEISTÄ ON MIHIN VAIN!

Tehkää yrittämiseen teemaan liittyvä projekti.