ME VOIMME VAIKUTTAA!

VAIKUTTAKAA TÄRKEÄNÄ PITÄMÄÄNNE ASIAAN

Vaikuttaminen tarkoittaa yksinkertaisimmillaan sitä, että on mahdollisuus osallistua yhteiseen päätöksentekoon ja erilaiset mielipiteet huomioidaan. Jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus tulla kuulluksi ja osallistua omaan elämäänsä vaikuttaviin asioihin. Pohtikaa yhdessä, mihin haluaisitte vaikuttaa ja ryhtykää toimintaan.

Voitte itse valita vapaasti vaikuttamiskohteen lisäksi tavan, jolla haluatte osallistua ja saada mahdollista muutosta aikaan. Voitte ottaa vaikuttamisen kohteeksenne esimerkiksi koulunne pihan. Miten kaikkien mielipide tulisi kuulluksi? Miten päätätte yhteisen vaikuttamisen kohteenne? Minkälainen olisi unelmienne koulun piha? Missä viihdytte koulun pihalla parhaiten, mitä haluaisitte sinne lisää? Mikä olisi paras tapa saavuttaa tavoitteenne?

Kootkaa vaikuttamisestanne portfolio eli näytekansio, joka toimii kilpailutyönä. Portfoliossa kerrotaan työn etenemisestä alusta loppuun. Siihen kootaan työn toteuttamisen aikana syntyneitä tuotoksia: suunnitelmia, luonnoksia ja valmiita töitä. Vinkkejä portfolion tekoon. Esittelyn voi tehdä myös videoimalla. Lue lisää videosta kilpailutyönä.

Muistakaa laittaa työhönne nimenne, koulunne nimi sekä kilpailusarja ja tehtävän nimi (sarja 2: Me voimme vaikuttaa!).

VINKKEJÄ TEKEMISEEN

Opettaja voi tutustua Yks, kaks toimimaan! -materiaalin teemaan Vaikuttaminen, jossa on ajatuksia ja ideoita vaikuttamisesta ja sen toteuttamisesta osana opetusta. Yks, kaks toimimaan! -materiaali on tarkoitettu 4. –6.-luokkalaisille yhteiskunnallisten teemojen opettamiseen.

Tutustua voi myös Maailmapaja – Kerhonohjaajan opas lapsen oikeuksista -oppaaseen ja Oma oppilaskunta -sivustoon.