YSTÄVYYDEN ETSIVÄTOIMISTO

KEHITTÄKÄÄ MENETELMÄ TAI KAMPANJA YKSINÄISYYDEN EHKÄISEMISEKSI

Kehittäkää jokin arjessa toimiva ratkaisu, niin ettei kenenkään yhteisössänne tarvitsisi kokea yksinäisyyttä. Aloittakaa pohtimalla mitä ystävyys ja toisten auttaminen merkitsevät. Voitte pohtia, millaisia ystävällisiä tekoja olette tehneet toisillenne ja miltä se tuntui. Miltä tuntuu, jos ei olekaan kavereita? Miten kaikki voisivat ottaa toisensa paremmin huomioon? Suunnitelkaa jonkin menetelmä yksinäisyyden ehkäisemiseksi tai rakentakaa kampanja, jota markkinoitte omassa yhteisössänne.

Dokumentoikaa projektinne eteneminen portfolioon eli näytekansioon. Vinkkejä portfolion tekoon. Esittelyn voi tehdä myös videoimalla. Lue lisää videosta kilpailutyönä. Ääni- ja videotallenteiden suositeltu yhteispituus on enintään noin 10 minuuttia. Muistakaa laittaa työhönne nimenne, koulunne nimi sekä kilpailusarja ja tehtävän nimi (sarja 2, ryhmätyö: Ystävyyden etsivätoimisto).