LAPSI MUKAAN TÖIHIN

TOTEUTTAKAA PROJEKTI, JOSSA TUTUSTUTTE LÄHEISTEN AIKUISTEN TÖIHIN.

Lapsiasiavaltuutetun toimisto koordinoi yhteistyössä työmarkkinajärjestöjen kanssa 23.11. järjestettävää ”Lapsi mukaan töihin”-päivää, jonka tarkoituksena on tutustuttaa lapset vanhempien töihin. Järjestäkää vierailut, joissa pääsette tutustumaan ja mahdollisesti jopa tekemään pieniä töitä läheisten aikuisten työpaikoilla. Haastatelkaa toisianne vierailukokemuksista ja kehitelkää ideoita, mitä asioita töissä voisi tehdä toisin.

Kootkaa työskentelystänne yhteinen portfolio eli näytekansio, joka toimii kilpailutyönä. Portfoliossa kerrotaan projektin etenemisestä alusta loppuun. Siihen kootaan työn toteuttamisen aikana syntyneitä tuotoksia. Vinkkejä portfolion tekoon. Esittelyn voi tehdä myös videoimalla. Lue lisää videosta kilpailutyönä.

Muistakaa laittaa työhönne nimenne, koulunne/päiväkotinne nimi sekä kilpailusarja ja tehtävän nimi (sarja 2, ryhmätyö: Lapsi mukaan töihin).

VINKKEJÄ TEKEMISEEN:

  • Tutustukaa kampanjaan nettisivuilla: http://www.lapsimukaantoihin.fi
  • Haastakaa lasten läheisiä ja heidän työpaikkojaan mukaan kampanjasivuston kautta.
  • Ennen vierailuja voi pohtia, mitä lapset ajattelevat vanhempien tai muiden läheisten aikuisten tekevän työkseen.
  • Vierailuista syntyneet kokemukset ja kehitysideat voi halutessaan välittää mukana olleille työpaikoille.
  • Jos lapset eivät osaa vielä kirjoittamalla kuvata kokemuksiaan ja kehittämisideoitaan, niin opettaja/ohjaaja voi kirjata ylös lasten kuvauksia. Esittelyn voi tehdä myös videoimalla. Lue lisää videosta kilpailutyönä.