JO ON MARKKINAT!

KEHITTÄKÄÄ TUOTTEITA TAI PALVELUJA MYYTÄVÄKSI

Pohtikaa taitojanne ja mielitekemisiänne. Oletteko taitavia askartelemaan kortteja tai onko mielipuuhaanne marjojen poiminta? Vai onko mielekkäintä tekemistä kenties tanssiminen tai teatteriesitysten tekeminen? Onko päiväkodissanne/koulussanne tulossa jotain tapahtumaa, johon voisitte valmistella esimerkiksi kioskin? Tai onko jokin sesonki lähestymässä, jolloin voisitte tarjota esityksiä paikallisille yhteisöille?

Ideoikaa ja toteuttakaa tuotteita tai palveluita, joita markkinoitte ja myytte jossain tilaisuudessa. Tehkää suunnitelma tarvittavista valmisteluista ja aikataulu valmistelujen toteuttamiselle. Tehkää lisäksi budjetti oletetuista kuluista ja tuotoista sekä suunnitelkaa, miten mainostatte tuotteitanne/palveluitanne. Toteuttakaa projekti ja dokumentoikaa projektin eri vaiheet. Kootkaa projektistanne portfolio eli näytekansio, joka toimii kilpailutyönä. Portfoliossa kerrotaan työn etenemisestä alusta loppuun. Siihen kootaan työn toteuttamisen aikana syntyneitä tuotoksia: suunnitelmia, luonnoksia ja valmiita töitä. Vinkkejä portfolion tekoon. Esittelyn voi tehdä myös videoimalla. Lue lisää videosta kilpailutyönä.

Muistakaa laittaa työhön nimenne, koulunne nimi sekä kilpailusarja ja tehtävän nimi (Sarja 2, ryhmätyö: Jo on markkinat!).