HISSIPUHEELLA YLIMPÄÄN KERROKSEEN

KUVAA VIDEO OMASTA OSAAMISESTASI

Suunnittele miellekartta omista vahvuuksistasi, osaamisestasi ja kiinnostuksen kohteistasi. Videoi tekemäsi miellekartan pohjalta hissipuhe. Hissipuhe on etukäteen huolellisesti valmisteltu, lyhyt enintään 5 minuuttia kestävä esittely, jossa tulevat ilmi tiivistetysti omat vahvuudet, osaaminen ja kiinnostuksen kohteet. Voit suunnata videon esimerkiksi unelmatyöpaikkasi työnantajalle. Lähetä sekä tekemäsi miellekartta että videolinkki kilpailuun. Lue lisää videosta kilpailutyönä.

Muista laittaa työhösi oma nimesi, koulusi nimi sekä kilpailusarja ja tehtävän nimi (sarja 3, yksilötyö: Hissipuheella ylimpään kerrokseen).

VINKKEJÄ TEKEMISEEN

Aloita hissipuheen suunnittelu tekemällä miellekartta siitä, millaisia vahvuuksia, osaamista ja mielenkiinnon kohteita sinulla on. Vaikka sinulle ei olisi vielä karttunut työkokemusta tai sitä on vasta vähän, voit miettiä minkälaista osaamista sinulle on kertynyt esimerkiksi harrastuksista, koulusta ja TET-jaksolta.

Entä mistä asioista olet kiinnostunut tai mitä haluaisit oppia lisää? Ole rohkea ja rehellinen. Anna konkreettisia esimerkkejä taitojesi tueksi eli jos sanot pitäväsi ryhmässä työskentelystä ja sinulla on vahvat yhteistyötaidot, kerro perustelut väitteellesi. Oletko esimerkiksi harrastusten kautta tehnyt yhteistyötä tai organisoinut luokkasi kanssa tapahtuman?

Miellekartan voi tehdä esimerkiksi netistä löytyvillä miellekarttojen tekoon soveltuvilla ilmaisohjelmilla (mm. MindMeister) tai voit käyttää tietokoneesi omia ohjelmia, kuten Paintia tai PowerPointia. Voit myös askarrella miellekarttasi käsin. Miellekartassa voi olla sekä tekstiä että kuvia.

Kun miellekarttasi on valmis, mieti miten saat tuotua haluamasi asiat esille positiivisesti ja mielenkiintoisesti enintään 5 minuutissa. Kun olet valmis, asetu kartan eteen ja aloita kuvaaminen! Mikäli et itse halua esiintyä videossa, voit yhdistellä ääntä ja kuvaa haluamallasi tavalla.