YRITTÄJYYS RUUDUISSA

TEE KUVASARJA TAI SARJAKUVA YRITTÄMISESTÄ

Kerro paikallisen yrittäjän tarina kuvasarjana tai sarjakuvana. Kerää aineisto haastatellen yrittäjää esimerkiksi seuraavista teemoista: yrityksen perustaminen ja toiminta; miten yritys hankkii asiakkaita ja kuinka se huolehtii asiakkaistaan; millaista markkinointia yrityksellä on; taloushallintoa tai verotusta; ja millaisia neuvoja yrittäjä antaa aloittelevalle yrittäjälle. Kuvasarjan voi tehdä myös sähköisenä.

Liitä kilpailutyöhösi lyhyt, enintään 4000 merkin pituinen työstäsi kertova teksti.

Muista laittaa työhösi oma nimesi, koulusi nimi sekä kilpailusarja ja tehtävän nimi (sarja 3, yksilötyö: Yrittäjyys ruuduissa).