TYKKÄÄ TÄSTÄ!

TEE MARKKINOINTIKAMPANJA SOMEEN

Valitse vaihtoehto a tai b.

a) Ideoi ja suunnittele markkinointikampanja haluamallesi yritykselle, tuotteelle tai tapahtumalle sosiaaliseen mediaan.

b) Ideoi TET:n aikana markkinointikampanja sosiaaliseen mediaan työskentelemällesi yritykselle tai yrityksen jollekin tuotteelle/tapahtumalle. Huomioithan, että kampanja on yhtenäistä, selkeää ja yrityksen strategian mukaista viestintää.

Kilpailutyönäsi toimii kirjallinen markkinointisuunnitelma, muuta voit tehdä esittelyn myös videoimalla. Lue lisää videosta kilpailutyönä. Muista laittaa työhösi nimesi, koulusi nimi sekä kilpailusarja ja tehtävän nimi (Sarja 3, yksilötyö: Tykkää tästä!).

VINKKEJÄ TEKEMISEEN

Jotta tavoitteet eivät jäisi haaveiksi, on käytännön markkinointitoimenpiteet suunniteltava tarkasti. Laadi yksityiskohtainen toimintasuunnitelma seuraavien kysymysten avulla:

 • Mikä on kampanjan tavoite?
 • Halutaanko tehdä yritystä näkyväksi, saada lisää ostoja vai vaikuttaa ihmisten mielikuviin yrityksestä?
 • Minkä asiakkaan ongelman yritys tai tuote ratkaisee?
 • Millaisen tarinan rakennat yritykselle, tuotteelle tai tapahtumalle? Mikä on markkinoinnin kärki?
 • Millaisia (määrällisiä) tavoitteita asetat kampanjallesi?
 • Miten mittaat kampanjan onnistumista?
 • Mitä asiakasryhmiä lähdet tavoittelemaan?
 • Mitä markkinoinnin eri keinoja käytät tavoittaaksesi nämä kohderyhmät?
 • Missä aikataulussa aiot viedä suunnitelman läpi?
 • Kuka toteuttaa toimenpiteet käytännössä? Kuka vastaa niistä?
 • Mitä eri markkinointitoimenpiteet tulevat maksamaan nyt ja myöhemmin?
 • Mikä olisi seuraava askel markkinoinnissa?