ELÄKÖÖN OPPIMINEN!

SUUNNITTELE YRITTELIÄISYYTTÄ JA OPPIMISTA EDISTÄVÄ TEEMAVIIKKO

Yritysten tulee kaiken aikaa kehittää toimintaansa. Digitalisaatio, automatisaatio ja tekoäly muuttavat työnteon tapoja ja luovat uudenlaisia vaatimuksia työntekijöiden osaamiselle. Kun jonain päivänä valmistut ammattiin ja työelämään, taitojen harjaannuttaminen ja uuden oppiminen on tarpeen kaiken aikaa.

Tutki tietolaatikkoa elinikäisestä oppimisesta. Suunnittele, millainen teemaviikko koulussa kehittäisi nuorten elinikäisen oppimisen ja yrittäjyyden taitoja. Millaisia oppimiskokonaisuuksia teemaviikko voisi sisältää? Millä tavoin teemaviikko järjestettäisiin? Kilpailutyö voi olla kirjoitettu teksti tai video. Lue lisää videosta kilpailutyönä. Muista laittaa työhön nimesi, koulusi nimi sekä kilpailusarja ja tehtävän nimi (sarja 3, yksilötyö: Eläköön oppiminen).