JO ON MARKKINAT!

KEHITÄ TUOTTEITA TAI PALVELUJA MYYTÄVÄKSI SESONKIAIKAAN

Pohdi omia taitojasi, joita voisit hyödyntää tuotteiden tai palveluiden luomisessa. Oletko taitava käsistäsi tai hyvä leipomaan? Vai hallitsetko kenties jonkin instrumentin ja voisit järjestää esityksiä tilauksesta? Pohdi, millaisia tarpeita kuluttajilla on kulloisessakin sesongissa ja miten voisit omalla toiminnallasi vastata kysyntään.

Selvitä, mitä tapahtumia alueellasi järjestetään tai voisitko järjestää itse jonkin tapahtuman, jossa voisit myydä omatekoisia tuotteitasi tai tuottaa palveluita tilauksesta. Mikä on erityinen sesonkipiikki, jolloin ihmiset ovat liikkeellä? Tee suunnitelma tarvittavista valmisteluista ja aikataulu valmistelujen toteuttamiselle. Tee lisäksi budjetti oletetuista kuluista ja tuotoista. Toteuta projekti ja dokumentoi projektin eri vaiheet.

Kilpailutyönäsi toimii kirjallinen raportti projektin eri vaiheista, mutta voit tehdä esittelyn myös videoimalla. Lue lisää videosta kilpailutyönä. Muista laittaa työhösi nimesi, koulusi nimi sekä kilpailusarja ja tehtävän nimi (Sarja 3, yksilötyö: Jo on markkinat!).

Inspiraatioksi voit tutustua viime vuoden palkittuun Venla ja Selina Ingalsuon kilpailutyöhön.