ME VOIMME VAIKUTTAA!

VAIKUTTAKAA TÄRKEÄNÄ PITÄMÄÄNNE ASIAAN

Vaikuttaminen tarkoittaa yksinkertaisimmillaan sitä, että on mahdollisuus osallistua yhteiseen päätöksentekoon ja erilaiset mielipiteet huomioidaan. Jokaisella nuorella on oikeus tulla kuulluksi ja osallistua omaan elämäänsä vaikuttaviin asioihin.

Pohtikaa yhdessä, mihin haluaisitte vaikuttaa ja ryhtykää toimintaan. Voitte itse valita vapaasti vaikuttamiskohteen lisäksi tavan, jolla haluatte osallistua ja saada mahdollista muutosta aikaan.

Kootkaa vaikuttamisestanne portfolio eli näytekansio, joka toimii kilpailutyönä. Portfoliossa kerrotaan työn etenemisestä alusta loppuun. Siihen kootaan työn toteuttamisen aikana syntyneitä tuotoksia: suunnitelmia, luonnoksia ja valmiita töitä. Vinkkejä portfolion tekoon. Esittelyn voi tehdä myös videoimalla. Lue lisää videosta kilpailutyönä.

Muistakaa laittaa työhönne nimenne, koulunne nimi sekä kilpailusarja ja tehtävän nimi (sarja 3: Me voimme vaikuttaa!)

VINKKEJÄ TEKEMISEEN

Vaikuttamiseen voitte kysyä mukaan muun muassa vanhempia, paikallista yritystä tai järjestöä.

Opettaja voi myös tutustua Maailmapaja – Kerhonohjaajan opas lapsen oikeuksista -oppaaseen ja Oma oppilaskunta -sivustoon.