POPUP-KOULU

JÄRJESTÄKÄÄ YHDESSÄ POPUP-KOULU

Teillä kaikilla on erilaisia taitoja ja kiinnostuksen kohteita. Voisitteko opettaa niitä toisillenne tai muiden luokkien oppilaille? Olisiko muilla luokilla sellaisia osaajia, joiden taidoista olette itse kiinnostuneita?

Järjestäkää PopUp-koulu. PopUp-koulussa koulunne täyttyy yhden päivän ajan työpajoista, joissa ohjaajina toimivat oppilaat yksin, kaksin tai ryhmissä. Koulun yhteistyökumppaneiden ja vanhempienkin osaamista kannattaa hyödyntää ja pyytää heitä vaikka lauantaikoulupäivänä myös pajaohjaajiksi. Oppilaat saavat valita työpajoista kiinnostavimmat ja osallistua niihin. Hakekaa inspiraatiota Arabian peruskoulun PopUp-koulupäivistä.

Koostakaa oppimisfestivaaleistanne portfolio eli näytekansio, joka toimii kilpailutyönä. Portfoliossa kerrotaan työn etenemisestä alusta loppuun. Siihen kootaan työn toteuttamisen aikana syntyneitä tuotoksia: suunnitelmia, toteuttamista, valokuvia (kuvausluvat) ja vaikkapa haastatteluja ohjaajilta, osallistujilta ja opettajilta. Vinkkejä portfolion tekoon. Esittelyn voi tehdä myös videoimalla. Lue lisää videosta kilpailutyönä.

Muistakaa laittaa työhönne nimenne, koulunne nimi sekä kilpailusarja ja tehtävän nimi (sarja 3, ryhmätyö: PopUp-koulu.)

VINKKEJÄ TEKEMISEEN

Ennen oppimisfestivaalin suunnittelua ja toteuttamista lvoitte katsoa videon ja vierailkaa PopUp-koulu -sivustolla, jota voi käyttää työkaluna oppimisfestivaalien toteuttamisessa. Voitte myös katsoa videon PopUp-koulu: oppilaat.

Sopivan työpajan ideoinnissa kannattaa huomioida ainakin seuraavat seikat:

  • Työpajan nimi: vetävä, hauska, sisällöstä kertova...
  • Mitä työpajassa tehdään? Esitelläänkö työpajassa jotain muille vai pääsevätkö osallistujat myös tekemään ja kokeilemaan itse?
  • Kuinka monta oppilasta työpajaan voi osallistua kerrallaan?
  • Toteutatko työpajan itsenäisesti vai yhdessä parin kanssa tai pienryhmässä?
  • Mitä tarvikkeita työpajan pitämiseen tarvitaan?
  • Vaatiiko työpaja tilalta vaatimuksia eli tuleeko toimintaa varten olla esim. ulkona koulun pihalla?