JO ON MARKKINAT!

KEHITTÄKÄÄ TUOTTEITA TAI PALVELUJA MYYTÄVÄKSI SESONKIAIKAAN

Pohtikaa taitojanne, joita voisit hyödyntää tuotteiden tai palveluiden luomisessa. Oletteko taitava käsistänne tai hyviä leipomaan? Vai kenties hallitsetteko joitain instrumentteja ja voisitte järjestää esityksiä tilauksesta? Pohtikaa, millaisia tarpeita kuluttajilla on kulloisessakin sesongissa ja miten voisitte omalla toiminnallanne vastata kysyntään.

Selvittäkää, mitä tapahtumia alueellanne järjestetään tai voisitteko järjestää itse jonkin tapahtuman, jossa voisitte myydä omatekoisia tuotteitanne tai tuottaa palveluita tilauksesta. Mikä on erityinen sesonkipiikki, jolloin ihmiset ovat liikkeellä? Tehkää suunnitelma tarvittavista valmisteluista ja aikataulu valmistelujen toteuttamiselle. Tehkää lisäksi budjetti oletetuista kuluista ja tuotoista. Toteuttakaa projekti ja dokumentoikaa projektin eri vaiheet.

Kilpailutyönänne toimii kirjallinen raportti projektin eri vaiheista, mutta voitte tehdä esittelyn myös videoimalla. Lukekaa lisää videosta kilpailutyönä. Muistakaa laittaa työhön nimenne, koulunne nimi sekä kilpailusarja ja tehtävän nimi (Sarja 3, ryhmätyö: Jo on markkinat!).

Inspiraatioksi voitte tutustua viime vuoden palkittuun Venla ja Selina Ingalsuon kilpailutyöhön.