TYÖELÄMÄ - TÄÄLTÄ TULLAAN!

TEHKÄÄ OPETUSVIDEO TYÖELÄMÄTAIDOISTA

Pohtikaa, mitä ovat työelämätaidot. Voitte haastatella aiheesta yrittäjiä, esimiehiä tai muita työssä käyviä. Tehkää opetusvideo työelämätaidoista. Pohtikaa käsikirjottaessanne, minkä ikäisille opetusvideo on suunnattu.

Koostakaa työstänne portfolio eli näytekansio, joka toimii kilpailutyönä. Portfoliossa kerrotaan työn etenemisestä alusta loppuun. Siihen kootaan työn toteuttamisen aikana syntyneitä tuotoksia: suunnitelmia, toteuttamista ja valmiita töitä. Vinkkejä portfolion tekoon.

Ääni- ja videotallenteiden suositeltu yhteispituus on enintään 10 minuuttia. Lukekaa lisää videosta kilpailutyönä.

Muistakaa laittaa työhönne nimenne, koulunne nimi sekä kilpailusarja ja tehtävän nimi (Sarja 3, ryhmätyö: Työelämä - täältä tullaan!).