PITCHATEN HYVÄ TULEE

PITCHAA LIIKETOIMINTASUUNNITELMA

Yksilötyö tai parityö

Tässä tehtävässä pääset pitchaamaan eli pitämään myyntipuheen Yrityskylässä tiimisi tekemän liiketoimintasuunnitelman pohjalta. Tavoitteesi on saada lisää liiketoimintasuunnitelmassa ilmoittamanne kohderyhmän mukaisia asiakkaita ostamaan tuotettanne. Mikäli teet tehtävän parin kanssa, voitte päättää, osallistutteko molemmat myyntipuheen esittämiseen.

Ota huomioon myyntipuheessa seuraavat asiat:

  • Muista esitellä itsesi ja yrityksesi
  • Pidä mielessä, kenelle myyntipuhe on suunnattu
  • Keksi keino, jolla herätätte kohderyhmän mielenkiinnon heti myyntipuheen alussa
  • Tuo esiin yrityksenne ja tuotteenne vahvuuksia ja anna konkreettisia esimerkkejä siitä, miten erotutte kilpailijoistanne

Voit halutessasi hakea vinkkejä ja inspiraatiota myyntipuheen pitämiseen esimerkiksi seuraavien kanavien kautta:

http://esseepankki.proakatemia.fi/nain-teet-hyvan-pitchauksen/

Kerää ensin ajatuksesi ja ideasi paperille. Kuvaa myyntipuhe esimerkiksi kännykällä tai kameralla. Hyvä myyntipuhe kestää noin kaksi minuuttia.

Mikäli teet tehtävän parityönä, koostakaa portfolio työn etenemisestä alusta loppuun. Portfolioon kootaan työn toteuttamisen aikana syntyneitä tuotoksia: suunnitelmia, toteuttamista ja valmiita töitä. Vinkkejä portfolion tekoon.

Liitä työhösi mukaan koulussa tekemänne liiketoimintasuunnitelma ja kirjoita siihen oma nimesi ja koulusi nimi sekä tehtävä (Sarja 3, Yrityskylä: Pitchaus).