TYKKÄÄ TÄSTÄ!

SUUNNITTELE MARKKINOINTIKAMPANJA SOMEEN

Tutustu yritysten markkinointikampanjoihin sosiaalisessa mediassa. Valitse a- tai b-vaihtoehto.

a. Ideoi ja suunnittele markkinointikampanja haluamallesi yritykselle, tuotteelle tai tapahtumalle sosiaaliseen mediaan. Huomioithan, että kampanja on yhtenäistä, selkeää ja yrityksen strategian mukaista viestintää.

b. Ideoi TET:n (lukio) / TOP:n (ammatillinen koulutus) aikana markkinointikampanja sosiaaliseen mediaan työskentelemällesi yritykselle tai yrityksen jollekin tuotteelle. Huomioithan, että kampanja on yhtenäistä, selkeää ja yrityksen strategian mukaista viestintää.

Kilpailutyönäsi toimii kirjallinen suunnitelma markkinointikampanjasta, mutta voit tehdä esittelyn myös videoimalla. Lue lisää videosta kilpailutyönä. Muista kirjoittaa työhön nimesi ja koulusi nimi, sarja ja kilpailutehtävän nimi (Sarja 4, yksilötyö: Tykkää tästä!).

VINKKEJÄ TEKEMISEEN

Jotta tavoitteet eivät jäisi haaveiksi, on käytännön markkinointitoimenpiteet suunniteltava tarkasti. Laadi yksityiskohtainen toimintasuunnitelma seuraavien kysymysten avulla:

 • Mikä on kampanjan tavoite? Halutaanko tehdä yritystä näkyväksi, saada lisää ostoja vai vaikuttaa ihmisten mielikuviin yrityksestä?
 • Minkä asiakkaan ongelman yritys tai tuote ratkaisee?
 • Millaisen tarinan rakennat yritykselle tai tuotteellesi? Mikä on markkinoinnin kärki?
 • Millaisia (määrällisiä) tavoitteita asetat kampanjallesi?
 • Miten mittaat kampanjan onnistumista?
 • Mitä asiakasryhmiä lähdet tavoittelemaan?
 • Mitä markkinoinnin eri keinoja käytät tavoittaaksesi nämä kohderyhmät?
 • Missä aikataulussa aiot viedä suunnitelman läpi?
 • Kuka toteuttaa toimenpiteet käytännössä? Kuka vastaa niistä?
 • Mitä eri markkinointitoimenpiteet tulevat maksamaan nyt ja myöhemmin?
 • Mikä olisi seuraava askel markkinoinnissa?

Markkinointisuunnitelman laatiminen alkaa yrityksen nykytilan analyysistä. Kun nykytilanne on kartoitettu, on helppo suunnata katse tulevaisuuteen eikä markkinoinnista tule pelkkää hakuammuntaa. Kartoita nykyinen asiakaskunta, käy läpi tuotteen tai palvelun nykytilanne ja kartoita tärkeimmät kilpailijat ja toimintaympäristösi.

Katso lisää: www.markkinointisuunnitelma.fi