TEKOÄLYKÄSTÄ ELÄMÄÄ

KIRJOITA POHDISKELEVA ESSEE

Automatisaatio, robotiikka ja keinoäly ovat korvannut merkittävän osan suorittavasta työstä ja kehitys näyttää vain entisestään laajenevan. Kirjoita pohdiskeleva essee, miten tällainen teknologinen kehitys vaikuttaa työelämään ja muihin yhteiskunnan rakenteisiin. Pohdi myös mitä eettisiä ongelmia kehitykseen liittyy ja millaista vastuuta yritysten tulee asiassa kantaa. Käsittele kirjoituksessasi mitä toimintoja robotit voisivat vielä korvata. Voit esimerkiksi hahmotella keinoälyyn tai robotiikkaan perustuvaa tuotetta, josta olisi erityistä hyötyä itsellesi, jollekin yritykselle tai jonka luulisit menestyvän markkinoilla kuluttajille. Muista laittaa työhön nimesi, koulusi nimi sekä kilpailusarja ja tehtävän nimi (sarja 4, yksilötyö: Tekoälykästä elämää). Keksi itse otsikko tai käytä otsikkoa ”Tekoälykästä elämää”.

VINKKEJÄ TEKEMISEEN

  • Aluksi voit tutustua tekoälyn käsitteeseen sivulla http://tekoäly.info/mita_tekoaly_on/
  • Kuuntele Yle Areenasta podcast ”Mihin tekoälyn kehitys vie meidät, Jaan Tallinn?” https://areena.yle.fi/1-4446081 ja pohdi sen pohjalta tekoälyn ja robotiikan kehityssuuntia.
  • Voit essee-kirjoituksen sijaan myös luoda blogin tai vlogin, jossa pohdit aihetta teemoittain. Videoiden tekemiseen saat tukea täältä. Mikäli teet kilpailutyönä blogin tai vlogin, tee lisäksi 1-2 sivun tiivistelmä, jossa kuvaat koko projektin onnistumista. Tiivistelmän apukysymyksinä voit käyttää: Miten blogin/vlogin toteuttaminen sujui? Oliko mutkia matkassa vai menikö kaikki helposti? Oletko saanut palautetta blogisi/vlogisi kautta? Miten palaute on vaikuttanut tekemiseesi?