NUORISSA ON TULEVAISUUS

KIRJOITA KIRJE

Kirjoita kirje päättäjille miten nuoria saataisiin innostettua enemmän yrittämään. Pohdi kirjeessäsi mitä tulisi muuttaa, jotta yrittäminen olisi helpompaa tai millaista tukea nuoret tarvitsevat yrittämiseen. Pohdi millaisia yrittäjyyttä tukevia tempauksia ja tukitoimia voitaisiin järjestää esimerkiksi koulun, kunnan, valtion tai järjestöjen toimesta. Halutessasi voit suunnata kirjeen vaihtoehtoisesti myös nuorille itselleen ja kannustaa heitä yrittämään. Kirjoitus voi olla lehden mielipidepalstalle suunnattu, jolloin voit tarjota kirjettä toimitukseen julkaistavaksi. Muista laittaa työhön nimesi, koulusi nimi sekä kilpailusarja ja tehtävän nimi (sarja 4, yksilötyö: Nuorissa on tulevaisuus).

VINKKEJÄ TEKEMISEEN:

Selvitä mitä (toimenpiteitä) vaatii yrittäjäksi ryhtyminen. Tutustu 4H-Säätiön materiaaliin 13-28-vuotiaille suunnatusta yritysmallista https://4h.fi/toita/perusta-oma-yritys/ tai Uusyrityskeskuksen tuottamaan materiaaliin yrityksen perustamisesta https://www.uusyrityskeskus.fi/yrityksen-perustaminen/mita-yrittaminen-on/