JAETTU HYÖTY

KIRJOITA POHDISKELEVA ESSEE JAKAMISTALOUDESTA

Jakamistalouden termillä viitataan yhteisölliseen kuluttamiseen, jolloin omistamisen sijaan kuluttaja lainaa tai vuokraa tavaroita tai palveluja. Yksi ilmiöön lukeutuva muoto on palveluihin yhdessä osallistuminen. Kuuluisia jakamistalouteen perustuvia yrityksiä ovat muun muassa taksipalvelu Über ja asunnonvuokrauspalvelu Airbnb sekä yhteiskäyttöautot. Kirjoita pohdiskeleva essee, miten jakamistalouden yleistyminen vaikuttaa yhteiskunnassa ja mitkä ovat ilmiön yleistymisen haasteet sekä hyödyt. Pohdi millaisiin palveluihin yhteiskäyttöä on mahdollista laajentaa edellä mainittujen yritysten lisäksi. Voit jopa kehittää jakamistalouteen ja yhteiskäyttöön perustuvan tuotteen tai palvelun. Muista laittaa työhön nimesi, koulusi nimi sekä kilpailusarja ja tehtävän nimi (sarja 4, yksilötyö: Jaettu hyöty). Keksi itse otsikko tai käytä otsikkoa ”Jaettu hyöty”.