HISSIPUHEELLA YLIMPÄÄN KERROKSEEN

KUVAA VIDEO OMASTA OSAAMISESTASI

Suunnittele miellekartta omista vahvuuksistasi, osaamisestasi ja kiinnostuksen kohteistasi. Videoi tekemäsi miellekartan pohjalta hissipuhe. Hissipuhe on etukäteen huolellisesti valmisteltu, lyhyt enintään 5 minuuttia kestävä esittely, jossa tulevat ilmi tiivistetysti omat vahvuudet, osaaminen ja kiinnostuksen kohteet. Voit suunnata videon kuvitteelliseen tai olemassa olevaan yritykseen, josta haluaisit töitä. Lähetä videolinkki kilpailuun. Lue lisää videosta kilpailutyönä.

Muista laittaa työhösi oma nimesi, koulusi nimi sekä kilpailusarja ja tehtävän nimi (sarja 4, yksilötyö: Hissipuheella ylimpään kerrokseen).

VINKKEJÄ TEKEMISEEN

Aloita hissipuheen suunnittelu tekemällä miellekartta siitä, millaisia vahvuuksia, osaamista ja mielenkiinnon kohteita sinulla on. Vaikka sinulle ei olisi vielä karttunut työkokemusta tai sitä on vasta vähän, voit miettiä minkälaista osaamista sinulle on kertynyt esimerkiksi harrastuksista, opiskeluista tai vapaaehtoistyöstä.

Entä mistä asioista olet kiinnostunut tai mitä haluaisit oppia lisää? Ole rohkea ja rehellinen. Anna konkreettisia esimerkkejä taitojesi tueksi eli jos sanot pitäväsi ryhmässä työskentelystä ja sinulla on vahvat yhteistyötaidot, kerro perustelut väitteellesi. Oletko esimerkiksi harrastusten kautta tehnyt yhteistyötä tai organisoinut tapahtumaa?

Suunnittele hissipuhe niin, että tuot haluamasi asiat esille positiivisesti ja mielenkiintoisesti. Vakuuta työnantaja korkeintaan 5 minuutin mittaisella videolla siitä, miksi he tarvitsevat juuri sinut yritykseensä töihin.

Vinkkejä pitchaukseen/hissipuheeseen: