POPUP-KOULU

JÄRJESTÄKÄÄ YHDESSÄ POPUP-KOULU

Teillä kaikilla on erilaisia taitoja ja kiinnostuksen kohteita. Voisitteko opettaa niitä toisillenne tai muille opiskelijoille? Olisiko muilla ryhmillä sellaisia osaajia, joiden taidoista olette itse kiinnostuneita? Kuka osaa räpätä, kokata tai korjata mopoja? Onko jollain tietoa sisustamisesta, koodaamisesta tai tanssimisesta? Osaisiko joku opettaa vloggaamista, bloggaamista tai tubetusta? Tarjoaisitteko PopUp-koulun ysiluokkalaisille tai alakoulun luokalle?

PopUp-koulussa oppilaitoksenne täyttyy yhden päivän ajan työpajoista, joissa ohjaajina toimivat opiskelijat itse yksin tai ryhmissä. Muut opiskelijat saavat valita työpajoista kiinnostavimmat ja osallistua niihin.

Koostakaa PopUp-koulustanne portfolio eli näytekansio, joka toimii kilpailutyönä. Portfoliossa kerrotaan työn etenemisestä alusta loppuun. Siihen kootaan työn toteuttamisen aikana syntyneitä tuotoksia: suunnitelmia, toteuttamista, valokuvia ja vaikkapa haastatteluja ohjaajilta, osallistujilta ja opettajilta. Vinkkejä portfolion tekoon. Esittelyn voi tehdä myös videoimalla. Lue lisää videosta kilpailutyönä.

Muistakaa laittaa työhönne nimenne, koulunne nimi sekä kilpailusarja ja tehtävän nimi (Sarja 4, ryhmätyö: PopUp-koulu).

VINKKEJÄ TEKEMISEEN

Ennen oppimisfestivaalin suunnittelua ja toteuttamista voitte katsoa toteutuneita oppimisfestareita PopUp-koulu -sivustolla, jota voi käyttää verkkotyökaluna sen toteuttamisessa. Kurkatkaa myös video: PopUp-koulu: oppilaat.

Sopivan työpajan ideoinnissa kannattaa huomioida ainakin seuraavat seikat:

  • Onko työpajan nimi vetävä, hauska ja sisällöstä kertova?
  • Mitä työpajassa tehdään? Esitelläänkö työpajassa jotain muille vai pääsevätkö osallistujat myös tekemään ja kokeilemaan itse?
  • Kuinka monta oppilasta työpajaan voi osallistua kerrallaan?
  • Toteutatko työpajan itsenäisesti vai yhdessä parin kanssa tai pienryhmässä?
  • Mitä tarvikkeita työpajan pitämiseen tarvitaan?
  • Vaatiiko työpaja tilalta vaatimuksia eli tuleeko toimintaa varten olla esim. ulkona, oppilaitoksen pihalla?