PITCHATKAA!

PITCHATKAA LIIKEIDEAANNE

Ideoikaa uusi palvelu, tuote, sovellus tai liikeidea. Pitchatkaa tuotetta, palvelua, sovellusta tai liikeideaanne! Tehkää tiivis ja myyvä (max 5 min) videoesitys sen pääkohdista. Esityksen ideana on vakuuttaa mahdolliset sijoittajat sijoittamaan ideaanne.

Koostakaa työstänne portfolio eli näytekansio, joka toimii kilpailutyönä. Portfoliossa kerrotaan työn etenemisestä alusta loppuun. Siihen kootaan työn toteuttamisen aikana syntyneitä tuotoksia: suunnitelmia, toteuttamista ja valmiita töitä.  Vinkkejä portfolion tekoon.

Ääni- ja videotallenteiden suositeltu pituus on enintään 10 minuuttia. Muistakaa laittaa työhönne nimenne, koulunne nimi sekä kilpailusarja ja tehtävän nimi (sarja 4, ryhmätyö: Pitchatkaa!).

VINKKEJÄ TEKEMISEEN

Vinkkejä pitchaukseen: