HYVÄÄ YRITYSTÄ

TOTEUTTAKAA YRITYS HYVÄ -KILPAILUTEHTÄVIÄ OSANA OPETUSHARJOITTELUA

Toteuttakaa Yritys Hyvä -kilpailun tehtävä tai tehtäviä oppilaiden kanssa osana opetusharjoittelua tai kerhotoimintaa. Tehkää toteutuneesta jaksosta portfolio, joka on kilpailutyönne. Arvioikaa osana työtänne kilpailutehtävän innostavuutta, tavoitteita ja onnistumista yrittäjyyskasvatuksen tavoitteiden näkökulmasta. Kilpailutyönne voi koostua kirjallisesta materiaalista, videoista tai äänitteistä (muistakaa kuvausluvat).

Koostakaa työstänne portfolio eli näytekansio, joka toimii kilpailutyönä. Portfoliossa kerrotaan työn etenemisestä alusta loppuun. Siihen kootaan työn toteuttamisen aikana syntyneitä tuotoksia: suunnitelmia, toteuttamista ja valmiita töitä.  Vinkkejä portfolion tekoon.

Ääni- ja videotallenteiden suositeltu enimmäispituus on noin 10 minuuttia. Lue lisää videosta kilpailutyönä.

Muistakaa laittaa työhönne nimenne, oppilaitoksenne nimi sekä kilpailusarja ja tehtävän nimi (Sarja O, ryhmätyö: Hyvää yritystä).