INNOSTAVAA YRITTÄJYYSKASVATUSTA

KEHITTÄKÄÄ YRITTÄJYYSKASVATUKSEEN KILPAILUTEHTÄVIÄ

Kehittäkää uusi kilpailutehtävä Yritys Hyvä -kilpailun sarjoihin 1-4. Yritys Hyvässä yrittäjyys nähdään seuraavasti:

”Yrittäjyys on mahdollisuuksien havainnointia ja niihin tarttumista sekä kykyä muuttaa ideat sellaiseksi toiminnaksi, joka tuottaa taloudellista, kulttuurista, sosiaalista tai yhteiskunnallista arvoa.” 

Kilpailutehtäviä tulee ohjata opetussuunnitelmien perusteet, yrittäjyyskasvatuksen strategia ja niiden tulee innostaa oppilaita ja opettajia.

Kootkaa työskentelystänne portfolio eli näytekansio, joka toimii kilpailutyönä. Portfoliossa kerrotaan työn etenemisestä alusta loppuun. Siihen kootaan työn toteuttamisen aikana syntyneitä tuotoksia: suunnitelmia, luonnoksia ja valmiita töitä. Vinkkejä portfolion tekoon.

Muistakaa laittaa työhönne nimenne, oppilaitoksenne nimi sekä kilpailusarja ja tehtävän nimi (Sarja O: Innostavaa yrittäjyyskasvatusta).