YRITTÄMISEN SÄVELET

TEHKÄÄ OMA MUSAVIDEO

Valitkaa a- tai b-vaihtoehto.

a) Opettajksi opiskelevien kesken: Sanoittakaa ja säveltäkää Yritys Hyvä -kilpailulle tunnuskappale. Sen aiheena on rohkeus, mahdollisuuksiin tarttuminen ja yrittäminen. Kun biisi on valmis, esittäkää se ja videoikaa tai äänittäkää esityksenne. Halutessanne voitte kuvata kunnon musiikkivideon! Lue lisää videosta kilpailutyönä.

b) Osana opetusharjoittelua: Kuunnelkaa ja katsokaa oppilaiden kanssa Elastisen Eteen ja ylös -musiikkivideo. Halutessanne voitte tutustua vielä kappaleen sanoihin kirjoitettuna. Millaisia ajatuksia kappale herättää? Millaisissa tilanteissa olette itse olleet rohkeita? Entä mitä tarkoittaa, kun joku yrittää parhaansa?

Sanoittakaa ja säveltäkää yhdessä oma kappale, jonka aiheena on rohkeus ja yrittäminen. Kun biisi on valmis, esittäkää se ja videoikaa tai äänittäkää esityksenne. Halutessanne voitte kuvata kunnon musiikkivideon! Lue lisää videosta kilpailutyönä.

Koostakaa portfolio eli näytekansio, joka toimii kilpailutyönä. Portfoliossa kerrotaan työn etenemisestä alusta loppuun. Siihen kootaan tekemisen aikana syntyneitä tuotoksia: suunnitelmia, luonnoksia ja valmiita töitä eli kappaleenne sanat ja esitys. Vinkkejä portfolion tekoon.

Ääni- ja videotallenteiden suositeltu yhteispituus on enintään noin 10 minuuttia. Muistakaa laittaa työhönne nimenne, koulunne nimi sekä kilpailusarja ja tehtävän nimi (Sarja O: Yrittämisen sävelet).

VINKKEJÄ TEKEMISEEN

Ohjeita ja vinkkejä musavideoon: musavideo.